Information till kund från Sture Nilssons Bil AB, Åf 2102

ÅF kommer att behandla de personuppgifter som återfinns i detta avtal, t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning samt ÅF:s personuppgiftspolicy som återfinns på www.peugeothammenhog.se ÅF kommer att behandla dina person­uppgifter för att fullgöra avtalet med dig och den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra nämnda avtal.

ÅF kommer också att överföra dina personuppgifter till generalagenten för Peugeot i Sverige K. W. Bruun Autoimport AB (”Peugeot Sverige”) som kan komma att använda uppgifterna för bland annat för att hantera garantiåtaganden och återkallelser, baserat på den rättsliga grunden fullgörande av avtal eller rättslig förpliktelse.

ÅF och Peugeot Sverige kommer också att använda dina personuppgifter bland annat för att kontakta dig, bl.a. via e-post och sms, i samband med aktiviteter, servicepåminnelser, återkallningskampanjer, erbjudanden, produktlanseringar och annan liknande direktmarknadsföring. Den rättsliga grunden för denna behandling är Peugeot Sveriges och ÅF:s berättigade intresse av att kunna erbjuda dig en bättre köp- och kundupplevelse samt att ge dig personligt anpassade erbjudanden och annan relevant information. Du har emellertid rätt att när som helst motsätta dig att dina personuppgifter används för direktmarknadsföringsändamål.

Personuppgifterna kommer att behandlas av Peugeot Sverige och ÅF så länge det är nöd­vändigt för att fullgöra avtalet med dig samt den ytterligare tid som krävs enligt lag eller avtal.

Utförligare information om ÅF:s behandling av dina personuppgifter, se ÅF:s person­uppgiftspolicy, se www.peugeothammenhog.se För den personuppgiftsbehandling Peugeot Sverige företar för egen räkning hänvisas till Peugeot Sveriges personuppgiftspolicy, se www.peugeot.se.